Mobil Kamu Hizmet Araçları

Mobil Tuvalet

Cenaze Taşıma Aracı

Mobil Büfe

Tıbbi Atık Aracı

Mobil Bakım Onarım Aracı

Kamu hizmetindeki tüm resmi kurumların, bu kurumlara bağlı olarak hizmet veren tüm STK’ların, dernek ve vakıfların çalışmaları esnasında ihtiyaç duyabilecekleri tüm mobil araçları üretmekteyiz. İmalatını yaptığımız kamu hizmet araçlarının öncelikli kullanım hedefi, insani şartları iyileştirmektir. Kamu kurumlarının kapasite genişletme ihtiyacında ya da var olan donanımın ihtiyacı karşılayamaması durumunda, araçlarımız ile ekonomik ve çevresel şartlara uyumlu çözümler sunmaktayız. Kamusal alanlarda ve sanitasyon ihtiyacının giderilmesinin zor olduğu ve hijyen gereksiniminin yüksek olduğu afet bölgelerinde en yaşamsal ihtiyaç olan mobil tuvaletler, en çok sağladığımız mobil araçlardan biridir. İhtiyaca özel olarak mobil tuvaletler, içerisinde el yıkama istasyonlarının ve duşlarının da bulunduğu tam kapasiteli bir Tuvalet ve banyo olarak tasarlanıp, üretilebilmektedir.

Belediyelerin en önde gelen araç ihtiyaçlarından biri olan Mobil Bakım Onarım Araçları, her şartta ve donanımda, var olan arızanın onarımını yapacak ekipmanlar ile donatılmıştır. Kurumların özel taleplerini de göz önünde bulundurarak donattığımız araçlarımız, mobil olmaları ve her ihtiyaca yönelik hazırlanmış olmaları sebebi ile kamu kurum ve kuruluşları için yaşamsal önem taşımaktadır.

Hastane, klinik ve laboratuvarlar, tüm tıbbi kurumların en önemli ihtiyaçlarından biri olan Tıbbi Atık aracı ülkemizdeki sağlık kuruluşlarının en çok talep ettiği araçlardan birisidir. Araçların donanımını tasarlarken, insan sağlığının en önemli etken olduğunu göz önünde bulundurmaktayız.  Tıbbi atık araçlarımız, tıbbi atıkların taşınması sırasında meydana gelebilecek tüm sızıntıları ve oluşabilecek çevre kirliliğini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. Üretiminde kullanılan tüm malzeme atık sızıntısını önleyecek niteliktedir.  Çevre bakanlığı ve sağlık bakanlığının yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanan Tıbbi Atık Araçlarımız, atık kontrolünün güvenli bir şekilde yapılmasını garanti altına almaktadır.

Kamu Araçları projelerimizden, kamu kurumları ve STK’lar tarafından en çok kullanılan bir diğer araç Mobil Büfe’dir. Özellikle kamusal alanlarda, kullanıcıların ihtiyaçlarını hijyenik ve etkin bir şekilde karşılayan Mobil Büfelerimiz kurumların talebine ve özel ihtiyaçlarına göre tasarlanabilmektedir. Ürettiğimiz tüm Mobil Büfelerde kullanım pratikliğini ve güvenilirliği ön planda tutmaktayız. Kurumların kimliklerine göre özel olarak tasarladığımız ve müşterilerimizin taleplerine göre özel ve estetik alternatifler sunduğumuz Mobil Büfelerimiz, kamuya açık alanlarda ya da ihtiyaç duyulan özel afet bölgelerinde kamu yararına kullanılmaktadır.

Mobil Tuvalet, Mobil  Bakım Onarım Aracı, Cenaze Taşıma Aracı, Mobil Büfe, Tıbbi Atık Aracı