Mobil Sağlık Araçları

Mobil Hastane

Mobil Laboratuvar

Mobil Eczane

Mobil Ameliyathane

Mobil Kan Alma Ünitesi

Mobil Sağlık Tarama

Mobil sağlık araçlardan başlıca tercih edilen mobil hastane, kapasitesi en yüksek araç türlerinden biridir. Sağlık bakanlığı, İl sağlık müdürlükleri, özel hastaneler ve klinikler tarafından talep edilen mobil hastaneler, talep eden kurumun planladığı içerikte ve kapasitede hazırlanmaktadır.

Müşterilerimizin talebine göre bir araya getirdiğimiz çok sayıda treyler ile bir mobil sağlık kompleksi oluşturabilmekte ve binlerce kişiye araçlarımızda hizmet verebilmekteyiz. Müşterilerimizin kendilerinin anlaşmalı olduğu ya da firmamızın iş birliği içerisinde olduğu uluslararası markalar ile tasarladığımız araçlarımız, son teknoloji, sertifikalı ve garantili ürünler ile donatılmaktadır.

İnsan sağlığına gösterdiğimiz hassasiyet sebebi ile ürünlerin tedariği ve seçimi aşamasında, profesyonel danışmanlarımız aracılığı ile en doğru ve güvenilir ürünler seçilmekte ve projelerimize uygulanmaktadır.

Mobil Ameliyathaneler Kullanım amacına uygun olarak projelendirilmektedir. Genel itibari ile acil durumlarda, erişimi zor ve sağlık imkanları bakımında kapasitesi düşük bölgelerde ameliyat yapmak amacı ile kullanılan gezici bir sağlık tesisidir. Mobil ameliyathanelerimizin donanımını ameliyathaneler, sterilizasyon alanları, cerrahi ekipmanlar ve gerekli tıbbi malzemelerden oluşturmaktayız. Afete müdahale ekipleri, askeri kurumlar ve insani yardım organizasyonları tarafından tercih edilen mobil ameliyathaneler, uzman tasarım ekibimiz tarafından kısa sürede ve pratik kurulum imkanı verecek şekilde tasarlanmaktadır. Acil durumlarda, düşük bütçeli bir çözüm olarak kullanılan ve hastanelerde yer alan ameliyathanelerdeki tüm imkanları barındıran mobil ameliyathaneler dezavantajlı bölgelerde sunduğu sağlık imkanları bakımından büyük fayda sağlamaktadır.

Mobil Sağlık Tarama Araçları Kamu sağlık kurumları, özel sağlık kurumları, sivil toplum kuruluşları tarafından tercih edilen ve toplum sağlığını iyileştirmede kullanılan en önemli araçlardan birisidir. Genel tıbbı tarama, aşılama, sağlık kontrolleri ve sağlık eğitimleri gibi farklı amaçlara aynı anda hizmet edebilen Mobil sağlık tarama araçları, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu bölgelere sağlık hizmeti ulaştırmada etkin rol oynamaktadır. Verilen sağlık hizmeti sayesinde hastalıkların teşhis edilmesi ve önlenmesi, ayrıca salgınların önlenmesi sağlanmaktadır. Sağlık tarama araçları, talep eden kuruluşun amacına bağlı olarak, belirli alanlarda ya da her çeşit taramaya imkan sağlayacak kapasitede tasarlanabilmektedir. Diyabet taramalarından, kanser taramalarına, kolesterol ölçümlerinden, oftalmolojik testlere her çeşit tetkikin yapılabildiği mobil sağlık tarama araçları kırsal bölgelerde ve düşük gelirli toplumların bulunduğu bölgelerde toplum sağlığının iyileştirilmesi ve sağlık bilinci oluşturulması anlamında önemli bir araçtır.

Mobil Sağlık Tarama Araçları

Kamu sağlık kurumları, özel sağlık kurumları, sivil toplum kuruluşları tarafından tercih edilen ve toplum sağlığını iyileştirmede kullanılan en önemli araçlardan birisidir. Genel tıbbı tarama, aşılama, sağlık kontrolleri ve sağlık eğitimleri gibi farklı amaçlara aynı anda hizmet edebilen Mobil sağlık tarama araçları, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu bölgelere sağlık hizmeti ulaştırmada etkin rol oynamaktadır. Verilen sağlık hizmeti sayesinde hastalıkların teşhis edilmesi ve önlenmesi, ayrıca salgınların önlenmesi sağlanmaktadır. Sağlık tarama araçları, talep eden kuruluşun amacına bağlı olarak, belirli alanlarda ya da her çeşit taramaya imkan sağlayacak kapasitede tasarlanabilmektedir. Diyabet taramalarından, kanser taramalarına, kolesterol ölçümlerinden, oftalmolojik testlere her çeşit tetkikin yapılabildiği mobil sağlık tarama araçları kırsal bölgelerde ve düşük gelirli toplumların bulunduğu bölgelerde toplum sağlığının iyileştirilmesi ve sağlık bilinci oluşturulması anlamında önemli bir araçtır.

Mobil Hastane, Mobil Eczane, Mobil Kan Alma Ünitesi, Mobil Laboratuvar, Mobil Ameliyathane, Mobil Sağlık Tarama